home‎ > ‎Over jc production‎ > ‎

kerkdiensten


Verstaanbaarheid speelt een grote rol in kerkdiensten en andere religieuze bijeenkomsten, waar het “gesproken woord” centraal staat en waar veel minder met of via beeldweergave wordt gecommuniceerd. Veel kerken zijn daardoor doordrongen van het grote belang van een goede auditieve ondersteuning en sluiten vaak contracten met verschillende leveranciers van even zoveel verschillende oplossingen: van geluidsversterking en opname-apparatuur  Dat is vaak lastig en onoverzichtelijk.

Met JC production brengt u hier een einde aan. JC production is een facilitair bedrijf voor al uw audiovisuele oplossingen:

1.Geluidsversterking voor de ultieme weergave van zowel spraak als muziek.

2.Geluidsopnameapparatuur voor het digitaal opnemen en archiveren van de dienst of bijeenkomst. Ideaal voor als iemand op een later tijdstip de kerkdienst (nogmaals) wil beleven of terug wil luisteren.

3.Projectieapparatuur voor bijvoorbeeld het projecteren van de tekst van de psalmen, gezangen en/of geestelijke liederen. Ook ideaal tijdens informatieavonden, clubavonden en catechese is voor jc production geen probleem .


Subpagina''s (1): kerkdiensten